Op deze website wordt binnenkort de nieuwe Loonberekeningsmodule beschikbaar gesteld. Verschillende organisaties maken gebruik van de module om pro forma lonen te berekenen voor alle functieschalen.